اطلاعات تماس با شرکت باجلان دره شوری
 

آدرس مرکز پرورش اسب باجلان دره شوری:

استان اصفهان -کیلومتر 25 جاده سمیرم به اصفهان -روبروی پمپ بنزین پیر مرادیان -مرکز پرورش اسب اصیل دره شوری بر جاده اصلی

موبایل:09131189578

موبایل:09122238175

ایمیل:info@bajelan.co

sales@bajelan.co

باجلان