سیلمی ها

از جمله سیلمی ها ی تولیدی شرکت باجلان پیروز میباشد که عکس آن را در بالا مشاهده میکنید.پیروز هفت ساله و پدر باجلان و مادر دریا بوده است.

کهنوج که پدر باجلان و مادر مارال بوده سه ساله است و از برترین های تولیدی شرکت باجلان میباشد

توکل 2 نیز پدرش توکل و مادرش درنا بوده است